ἀπειλησάμενον

ἀπειλησάμενον
ἀπειλέω
keep away
aor part mid masc acc sg
ἀπειλέω
keep away
aor part mid neut nom/voc/acc sg
ἀπειλέω 1
keep away
aor part mid masc acc sg
ἀπειλέω 1
keep away
aor part mid neut nom/voc/acc sg
ἀπειλέω 2
hold out
aor part mid masc acc sg
ἀπειλέω 2
hold out
aor part mid neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”